Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Briggs, Susan.

Marketing w turystyce

 Wydano: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne , 2003

Lumsdon, Les

Marketing for tourism

 Wydano: London : Macmillan , 1992

Lumsdon, Les

Marketing for tourism

 Wydano: London : Macmillan , 1992