Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Deschampsneufs, Henry

Export for the small business

 Wydano: London : Kogan page , 1988

Dudley, James W.

Exporting

 Wydano: London : Pitman , 1989

Hollett, Vicki

Import/export

 Wydano: Harlow : Longman , 1992

Norman, Susan

Export English

 Wydano: London : BBC English , 1980