Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Business

 Wydano: New York : Macmillan , 1984

Law relating to banking services

 Wydano: BPP , 1991

Bessis, Joel.

Risk management in banking

 Wydano: Chichester : John Wuley & Sons , 2001

Bień, Witold.

Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego

 Wydano: Warszawa : "Difin" , 1998

Corbett, Jim

English for international banking and finance

 Wydano: Cambridge : cambridge University Press , 1990

Corbett, Jim

English for international banking and finance

 Wydano: Cambridge : Cambridge University Press

Dobosiewicz, Zbigniew (1939- )

Bankowość

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsię , 1998

Ferguson, Nicolas

English for international banking

 Wydano: Walton : Nelson , 1978

Galbarczyk, Tamara

Bank komercyjny w Polsce

 Wydano: Warszawa : Difin , 2011

Głuchowski, Jan (1940- ). Red.

Bankowość

 Wydano: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ban , 1999