Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Dębski, Wiesław.

Przewidywanie i analizy symulacyjne w biznesie

 Wydano: Warszawa : First Business College , cop. 1995

Gajda, Jan.

Ekonometria praktyczna

 Wydano: Łódź : Absolwent , 1994

Goldberger, Arthur.

A course in econometrics

 Wydano: Cambridge : Harvard University Press , 1991

Piszczała, Janusz.

Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicz[...]

 Wydano: Poznań : Wydaw. AE , 1998

Welfe, Władysław (1927- )

Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski[...]

 Wydano: Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne , 1992