Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

O potrzebie strategicznej koncepcji rozwoju Polsk[...]

 Wydano: Warszawa : "Elipsa" , 1993

Ciuman, Krystyna.

System finansów publicznych w procesie transforma[...]

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1995

Luk'ânenko, Dmitro Grigorovič. Red.

Convergence and Divergence in Europe: Polish and [...]

 Wydano: Kyiv : KNEU , 2013

Postuła, Marta.

Racjonalizacja wydatków publicznych a podstawowe [...]

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo SGGW , 2012