Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Długosz, Mirosław.

Gry decyzyjne w badaniach i doskonaleniu organiza[...]

 Wydano: Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne , 1990