Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Harasim, J.

Bankowość detaliczna w Polsce

 Wydano: Warszawa : CeDeWu Sp z o.o. , 2005

Heffernan, Shelagh A. (1956- ).

Modern banking

 Wydano: New York : John Wiley & Sons , 2005

Hughes, Jane E.

International Banking. Text and cases

 Wydano: Boston : Addison Wesley Publishing Comp , c2002

Jajuga, Krzysztof (1956- ). Red.

Uwarunkowania i kierunki rozwoju modelowania ryzy[...]

 Wydano: Warszawa : Związek Banków Polskich , 2003

Jaruga, Alicja

Podręczny słownik polsko-niemiecko-angielski rach[...]

 Wydano: Łódź : Towarzystwo Gospodarcze Rafib , 1992

Jonas, Agata

Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w [...]

 Wydano: Warszawa : Oficyna Wydawnicza " Zarządzan , 2002

Matthews, K.

Ekonomika Bankowości

 Wydano: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczn , 2007

Mayer, Martin

The bankers

 Wydano: New York : Truman Talley Books , 1998

Oręziak, L.

Bankowość na świecie i w Polsce

 Wydano: Warszawa , , 2001

Radice, Francis

Banking transactions

 Wydano: London : MacMiillan Publishers , 1993