Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Collin, P.H.

English business dictionary

 Wydano: Teddington : Peter Collin Publishing , 1987

Collin, P.H.

English business dictionary

 Wydano: Teddington : Peter Collin Publishing , 1986

Collin, S. M. H. (1966- )

Dictionary of information technology

 Wydano: Teddington : Peter Collin , 1987

Compton, H. K.

Dictionary of purchasing and supply management

 Wydano: London : Pitman Publishing , 1989

Crumlish, Christian

The internet dictionary

 Wydano: San Francisco : Sybex , 1995

Dowes, John.

Dictionary of finance and investment terms

 Wydano: New York : Barron's , 1991

Dowgiałło, Zygmunt

Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkac[...]

 Wydano: Szczecin : Znicz , 1992

Flynn, P.J.

Collins business English dictionary

 Wydano: London , , 1984

Greener, Michael.

The Penguin business dictionary

 Wydano: London : Penguin Books , 1987

Ivanovic, A.

Dictionary of marketing

 Wydano: Teddington : Peter Collin , 1989