Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc
 


Kudła, Janusz |
Instrumenty finansowe / Janusz Kudła
Warszawa : "Key Text", 2002. - 200 s. ; 24 cm
ISBN 83-87251-74-7 ("Key Text")

Banki - finanse ; Finanse - polityka - Polska - od 1989 r ; Matematyka finansowa ; Rozliczenia międzynarodowe ; Rynek finansowy ; Instrumenty finansowe
336.7:51](075.8):[336.717+336.76](438)"1989/..."(075.8)
Brak zasobów