Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc
 


Kołodko, Grzegorz W. (1949- ). Red |
20 lat transformacji : osiągnięcia, problemy, perspektywy / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz ; Kożmiński. Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. - 389, [1] s. : il. ; 24 cm
(Biblioteka TIGER-a)
Bibliogr. przy pracach. Indeks. - Spis treści także ang. - ik o v
ISBN 978-83-61408-05-5 (WAiP).- 978-83-89437-93-8

Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Europa Środkowo-Wschodnia

338.24.021.8(4-191.2-11)
Brak zasobów