Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc
 


Orłowski, Witold M |
Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej : metody, modele, szacunki / Witold M. Orłowski
Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Naukowa, 2000. - 154 s. : il. ; 24 cm
(W Stronę Rynku)
Bibliogr. s. 145-154. - ik o v
ISBN 83-7178-223-3

Unia Europejska - a Polska - gospodarka - prognozy ; Bilans płatniczy - prognozy - Polska ; Polska - a Unia Europejska - gospodarka - prognozy ; Polska - gospodarka - prognozy

339.72:339.97](438:4-67)
Brak zasobów