Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Łazowski, Jerzy

Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i prakty[...]

 Wydano: Warszawa : Biblioteka Naukowa Czasopisma , 2005

Michalik, Małgorzata

Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym

 Wydano: Kraków : Oficyna Ekonomiczna , 2005