Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Besley, Scott.

Essentials of managerial finance

 Wydano: Fort Worth : The Dryden Press , 2000

Brigham, Eugene F. (1930- )

Zarządzanie finansami

 Wydano: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne , 2021

Brigham, Eugene F. (1930- ).

Podstawy zarządzania finansami T. 2

 Wydano: Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne , 1996

Brigham, Eugene F. (1930- ).

Podstawy zarządzania finansami T. 1

 Wydano: Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne , 1996

Brigham, Eugene F. (1930- ).

Podstawy zarządzania finansami T. 3

 Wydano: Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne , 1996

Bruner, Robert.

Case studies in finance

 Wydano: Burr Ridge : IRWIN , 1994

Cross, Robert

Revenue management

 Wydano: Great Britian , , 1998

Emery, Douglas R.

Corporate financial management

 Wydano: New Yersey , , 1997

Glantz, Morton.

Scientific financial management

 Wydano: 2000

Higgins, Robert

Analysis for financial management

 Wydano: Homewood : Business One Irwin , 1992