Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Bessis, Joel.

Risk management in banking

 Wydano: Chichester : John Wuley & Sons , 2001

Bień, Witold.

Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego

 Wydano: Warszawa : "Difin" , 1998

Corbett, Jim

English for international banking and finance

 Wydano: Cambridge : cambridge University Press , 1990

Dobosiewicz, Zbigniew (1939- )

Bankowość

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsię , 1998

Galbarczyk, Tamara

Bank komercyjny w Polsce

 Wydano: Warszawa : Difin , 2011

Głuchowski, Jan (1940- ). Red.

Bankowość

 Wydano: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ban , 1999

Harasim, J.

Bankowość detaliczna w Polsce

 Wydano: Warszawa : CeDeWu Sp z o.o. , 2005

Hughes, Jane E.

International Banking. Text and cases

 Wydano: Boston : Addison Wesley Publishing Comp , c2002

Jajuga, Krzysztof (1956- ). Red.

Uwarunkowania i kierunki rozwoju modelowania ryzy[...]

 Wydano: Warszawa : Związek Banków Polskich , 2003

Jonas, Agata

Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w [...]

 Wydano: Warszawa : Oficyna Wydawnicza " Zarządzan , 2002