Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Gołębiowska-Tataj, Daria.

Enterpreneurial innovation networks

 Wydano: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechnik , 2013

Kukliński, Antoni (1927-2015) Red.

Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI w[...]

 Wydano: Kraków : Urząd Marszałkowski Województw , 2009

Piech, Krzysztof (ekonomia).

Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym

 Wydano: Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji , 2009

Svetlana Gudkova (red.)

Exploring entrepreneurship : inspirations from th[...]

 Wydano: Warsaw : Kozminski University , 2015