Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Czekaj, Janusz.

Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie[...]

 Wydano: Kraków : Wydaw. AE , 2000

Drury, Colin.

Rachunek kosztów

 Wydano: Warszawa ; London [etc.] : Wydaw. Naukowe PWN : Chapman & , 1995

Drury, Colin.

Rachunek kosztów

 Wydano: Warszawa ; London [etc.] : Wydaw. Naukowe PWN : Chapman & , 1995

Drury, Colin.

Rachunek kosztów

 Wydano: Warszawa ; London [etc.] : Wydaw. Naukowe PWN : Chapman & , 1998

Kiziukiewicz, Teresa.

Sprawozdawczość i informacje finansowe dla menedż[...]

 Wydano: Wrocław : "Ekspert" , 1993

Stoner, James Arthur Finch (1935- ).

Kierowanie

 Wydano: Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne , 1997

Zagorsky, Jay L.

Business information

 Wydano: Boston : McGraw-Hill/Irwin , 2003