Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Arfin, Ferne.

Public relations finansów

 Wydano: Warszawa : "ABC" , 1998

Best, Philip.

Wartość narażona na ryzyko

 Wydano: Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział P , 2000

Black, Andrew P.

W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy

 Wydano: Warszawa : "ABC" , 2000

Dziawgo, Leszek (1964- ).

Private banking

 Wydano: Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Wolters K , 2006

Elder, Alexander (1950- ).

Zawód - inwestor giełdowy

 Wydano: Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział P , 2001

Francis, Jack Clark.

Podstawy inwestowania

 Wydano: Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział P , 2001

McDougall, Alan.

Swapy

 Wydano: Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział P , 2001

Saunders, Anthony (1949- )

Metody pomiaru ryzyka kredytowego

 Wydano: Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział P , 2001

Smithson, C. W.

Zarządzanie ryzykiem finansowym

 Wydano: Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział P , 2000