Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Cravens, David W.

Strategic marketing management cases and applicat[...]

 Wydano: Homewood, Il. : Irwin , 1990

Daniłoś, Magdalena

Video marketing nie tylko na You Tube

 Wydano: Gliwice : Helion , 2016

Malhotra, Nesesh.

Marketing research

 Wydano: Pearson Higher Education

Moulinier, René.

Sprawność handlowa przedsiębiorstwa

 Wydano: Warszawa : "Poltext" , 1994

Nicholls, Richard Floyd.

Promocja i sprzedaż usług bankowych

 Wydano: Warszawa : Centrum Edukacji i Rozwoju Biz , 1993

Pluta-Olearnik, Mirosława.

Marketing usług

 Wydano: Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne , 1993

Sznajder, Andrzej

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1992

Yip, George S.

Strategia globalna

 Wydano: Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne , 1996