Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Blazek, Ladislav.

Trendy w rozwoju przedsiębiorstw

 Wydano: Wrocław : WSZ " Edukacja" , 2003