Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Bird, Peter.

Understanding company accounts

 Wydano: London : Pitman , 1989

Johnson, William Lee

Baffled by balance sheets?

 Wydano: London : Kogan Page , 1988

Kiziukiewicz, Teresa.

Sprawozdawczość i informacje finansowe dla menedż[...]

 Wydano: Wrocław : "Ekspert" , 1993

Oldcorn, Roger.

Company accounts

 Wydano: Basingstoke : Macmillan , 1989

Sierpińska, Maria.

Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowy[...]

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1993

Siwoń, Bolesław.

Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1994