Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Krugman, Paul R.

Ekonomia międzynarodowa

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2007

Krugman, Paul R.

International economics

 Wydano: Boston : Addison Wesley , 2006

Krugman, Paul R.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 1993

Lindert, Peter H.

Study guide for use with international economics

 Wydano: Chicago : IRWIN , 1996

Marrewijk, Ch. van

International economics

 Wydano: Oxford i in. : Oxford , 2007

Marrewijk, Ch. van

International economics

 Wydano: Oxford : Oxford University Press , 2007

Marrewijk, Charles van

International trade & the world economy

 Wydano: Oxford : Oxford University Press , 2002

Schueller, Stephan

Study guide for international trade & the world e[...]

 Wydano: Oxford : Oxford University Press , 2002

Schueller, Stephan

Study guide for international trade & the world e[...]

 Wydano: Oxford : Oxford University Press , 2002

Vernon-Wortzel, Heidi

Global strategic management

 Wydano: New York : John Wiley & Sons , 1985