Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Kostera, Monika.

Postmodernizm w zarządzaniu

 Wydano: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne , 1996