Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc
 


Chodera, Jan (1915-1975) |
Podręczny słownik niemiecko-polski : [A-Z] / Jan Chodera, Stefan Kubica. - Wyd. 17
Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1993. - XV, [1], 1032 s. ; 21 cm
Tyt. równol.: Handwörterbuch deutsch-polnisch
ISBN 83-214-1002-2

Słownik niemiecko-polski

811.112.2::811.162.1]'374
Brak zasobów