Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc
 


Banasiński, Cezary (1953- ). Red |
Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej : (studia prawno-ekonomiczne) / pod red. Cezarego Banasińskiego
Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2005. - 298 s. : il. ; 24 cm
ik o v
ISBN 83-922705-0-9

Konkurencja - polityka - Unia Europejska ; Konkurencja - polityka - Polska - od 1989 r ; Ochrona konsumenta - polityka - Unia Europejska ; Ochrona konsumenta - polityka - Polska - od 1989 r ; Monopol - zwalczanie - Unia Europejska ; Monopol - zwalczanie - Polska ; Prawo antymonopolowe - prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo antymonopolowe - Polska
339.137:366:334.75](438:4-67)"1989/...":346.54(438:4-67)
Brak zasobów