Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc
 


001 avmolOPAC2008-4909
080 $a339.137:366:334.75](438:4-67)"1989/...":346.54(438:4-67)
100 $aBanasiński, Cezary (1953- ). Red.
245 $aOchrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej $b(studia prawno-ekonomiczne) $cpod red. Cezarego Banasińskiego
260 $aWarszawa $bUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów $c2005
300 $a298 s. $bil. $c24 cm
500 $aik o v
650 $aKonkurencja $xpolityka $xUnia Europejska
650 $aKonkurencja $xpolityka $xPolska $xod 1989 r
650 $aOchrona konsumenta $xpolityka $xUnia Europejska
650 $aOchrona konsumenta $xpolityka $xPolska $xod 1989 r
650 $aMonopol $xzwalczanie $xUnia Europejska
650 $aMonopol $xzwalczanie $xPolska
650 $aPrawo antymonopolowe $xprawo wspólnotowe europejskie
650 $aPrawo antymonopolowe $xPolska
920 $a83-922705-0-9
Brak zasobów