Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc
 


Szomburg, Jan (1951- ). Red |
Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych / pod red. Jana Szomburga ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Gdańsk : IBnGR, 2001. - 319 s. : il., mapy ; 23 cm
Bibliogr. - ik o v
ISBN 83-907-169-5-X

Polityka regionalna - Polska - od 1989 r ; Polska - socjologia - od 1989 r

332.122:316.334.5](438)"1989/..."
Brak zasobów