Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc
 


Johnson, Gerry |
Exploring corporate strategy, text and cases [Dokument elektroniczny] / Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington. - 11th edition. - Dawsonera Ebook
Pearson Education, 2016. - pdf : 829 s. ; Size: 25.36 MB
https://ebookcentral-1proquest-1com-1000071bz0026.eczyt.bg.pw.edu.pl/lib/wtu/detail.action?docID=5186321&pq-origsite=primo
ISBN 9781292145136

Business planning ; Strategic planning ; Business planning - Case studies ; Strategic planning - Case studies

658.4/012
Brak zasobów