Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc
 


Luszniewicz, Andrzej (1930- ). Red |
Statystyka w zarządzaniu / red. nauk. Andrzej Luszniewicz ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2003. - 244 s. : il. ; 23 cm
ISBN 83-87256-41-2

Statystyka - metody ; Statistica (informat.) - stosowanie - zarządzanie

004.42:311:658.1/.5.012](075.8)
Brak zasobów