Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Banasiński, Cezary (1953- ). Red.

Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii

 Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Ko , 2005

Czaputowicz, Jacek (1956- ). Red.

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

 Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji P , 2012

Haber, Agnieszka. Red.

Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym

 Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsi , 2010

Kasprzak-Ciesielska, Iwona. Red.

25 lat Konkurencyjnej Polski T. 1

 Poznań : Międzynarodowe Targi Poznański , 2014

Kołodko, Grzegorz W. (1949- ). Red.

20 lat transformacji

 Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Prof , 2009

Krajewski, Piotr (nauki ekonomiczne). Red.

Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do str

 Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczn , 2012

Kukliński, Antoni (1927-2015) Red.

Przyszłość wolności

 Kraków : Urząd Marszałkowski Województw , 2014

Marciniak, Jacek.

Dwie kadencje

 Warszawa : Studio EMKA , 2005

Mączyńska, Elżbieta (1944- ). Red.

Problemy demograficzne Polski i ich skutki ekonomi

 Warszawa : Kancelaria Prezydenta Rzeczpos , 2010

Orłowski, Witold M.

Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskie

 Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczn , 2000