Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Christopher, Elizabeth M.

Negotiation training through gaming

 London : KoganPage , 1991

Dąbrowski, Paweł Józef.

Praktyczna teoria negocjacji

 Warszawa : "Sorbog" , 1991

Fisher, Roger (1922- )

Dochodząc do tak

 Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne , 1992

Fisher, Roger (1922- )

Dochodząc do tak

 Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne , 1990

Fisher, Roger (1922- )

Dochodząc do tak

 Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne , 1998

Fisher, Roger (1922- )

Dochodząc do tak

 Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne , 1994

Fisher, Roger (1922- )

Getting to yes

 London : Hutchinson Business , 1982

Fisher, Roger (1922- )

Getting to yes

 London : Business Book Ltd , 1991

Fisher, Roger (1922- )

Dochodząc do tak

 Warszawa , , 1994

Fisher, Roger (1922- )

Getting to yes

 N.Y. [i in} : Penguin Book , 1991